Projekt remontu łazienek w skrzydle C Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.