Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Lewartowskiego 2 Warszawa.

Zakres:

– projekt instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego,

– projekt wymiany wodomierza głównego.